projekt-hali-z-zapleczem-biurowo-socjalnym
projekt-hali-produkcyjnej
hala-biurowiec-tpms
hala-tpms
projekt-hali
projekt-hali-krakow
projekt-biurowca
previous arrow
next arrow

Specyfikacja


projektu

 • Klient

  TPMS Polska S.A.

 • Lokalizacja

  Kopanka, Skawina

 • Realizacja

  2013 - 2014

 • Powierzchnia

  8 300 m2

Inwestycja obejmowała budowę zakładu produkcji opakowań dla firmy TPMS Polska S.A. W ramach zamierzenia powstały: hala produkcyjno-magazynowa i biurowiec, będący równocześnie siedzibą formy TPMS. Inwestycję zrealizowano na przełomie 2013 i 2014 roku na terenach rozwijającej się strefy przemysłowej w Kopance (Skawina) koło Krakowa.

Podstawową funkcję obiektu stanowi produkcja opakowań kartonowych oraz, w mniejszym zakresie, opakowań z innych materiałów. Część socjalno – biurowa posłużyć ma jako uzupełnienie funkcji podstawowej hali produkcyjnej, mieszcząc w sobie zaplecze socjalne dla pracowników fizycznych hali oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi administracyjnej.

Architekturę obiektu cechuje zwarta, minimalistyczna forma łącząca funkcje zarówno hali produkcyjnej jak i części biurowej, podkreślona dodatkowo przez zastosowanie jednorodnego materiału wykończeniowego elewacji w postaci płyt warstwowych w układzie poziomym. W części halowej płyty stanowią obudowę hali,  a w części biurowo-socjalnej są dociepleniem ściany murowanej. Grafitowa bryła budynku biurowego wrasta w we frontową elewację hali, zaznaczając tym samym reprezentacyjną część obiektu, przy jednoczesnym braku zaburzenia jego zwartości.

Halę zaprojektowano jako dwunawową, parterową w ramowej konstrukcji stalowej. Konstrukcję główną hali stanowią dwuprzęsłowe ramy blachownicowe.  Obudowę przewidziano w postaci płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Całość przekryto dachem dwuspadowym o niewielkim nachyleniu 2°. W części frontowej zlokalizowano dwukondygnacyjny budynek biurowy. Zaprojektowany został w żelbetowej konstrukcji szkieletowej z przewieszeniem długości 3,6 m od strony wjazdu na działkę. Całość uzupełniona została dodatkowo o niewielki, wolnostojący budynek portierni.

Projekt hali produkcyjnej i biurowca został wyłoniony w przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (w zespole w firmą wykonawczą Stalbau), gdzie poza zagadnieniami estetycznymi i funkcjonalnymi nie bez znaczenia była też strona ekonomiczna przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych.