projekty-hal-produkcyjnych-adamus
projekt-hali-przemyslowej-wraz-z-budynkiem-biurowym
hala-adamus-wilkowice-bielsko-biala
adamus-hala
hala-produkcyjna-z-biurami
previous arrow
next arrow

Specyfikacja


projektu

 • Klient

  ADAMUS Sp. J.

 • Lokalizacja

  Wilkowice, Bielsko-Biała

 • Realizacja

  2009

 • Powierzchnia

  6 000 m2

Hala produkcyjno magazynowa została zaprojektowana dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ADAMUS, na terenie Gminy Wilkowice. Lokalizacja ta stanowi część większego obszaru przeznaczonego dla aktywizacji gospodarczej strefy przemysłowej koło Bielska-Białej. Obiekt swymi gabarytami i neutralną formą łagodnie wpisuje się w krajobraz kotliny Żywieckiej. Zespół hali produkcyjnej i biurowca był jednym z pierwszych projektów przemysłowych w nowopowstającej strefie. Przyjęto więc założenie, że za pośrednictwem obranych rozwiązań – spełniających wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także odpowiadających na potrzeby współczesnego języka architektury – projekt stanie się punktem odniesienia dla przyszłych inwestycji przemysłowych w swoim otoczeniu.
Projektem objęto halę produkcyjną wraz z budynkiem biurowym oraz połączonego z nim zadaszeniem budynku portierni. Część biurowo socjalna pełnić będzie funkcję służebną wobec hali produkcyjnej i pomieści pomieszczenia socjalne załogi hali oraz pomieszczenia biurowe dla kierownictwa firmy i pracowników biurowych. Budynek ma również za zadanie pełnić funkcję reprezentacyjną – stając się siedzibą firmy ADAMUS.
Budynek biurowy zaprojektowano jako dwukondygnacyjny. Jako podstawowe elementy nośne układu przewidzianożelbetowe słupy oraz murowane ściany nośne. Halę zaprojektowano natomiast jako dwunawową, w ramowej konstrukcji stalowej. Obudowę hali stanowić będą płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Halę zwieńczy dwuspadowy dach o niewielkim nachyleniu połaci 5%.
Elewację biurowca wykończono tynkiem w kolorze białym, podzieloną pasami okien i grafitowymi pasami międzyokiennymi z modularnie rozmieszczonymi punkami świetlnymi. Lampy elewacyjne zaprojektowano jako wykonane na przy użyciu dennic stalowych – jednego z podstawowych elementów asortymentu produkcyjnego firmy Inwestora.  Horyzontalnej formie hali, podkreślonej poziomymi pasami płyt warstwowych w dwóch kontrastujących odcieniach, przeciwstawiono pionowy rytm podziałów elewacji budynku biurowego. Strefę wejściową zaakcentowano reprezentacyjnym przeszklonym hallem.
Hala przemysłowa zwrócona został swoją główną, reprezentacyjną elewacją w kierunku południowym. Jej pionowe podziały, podkreślają reprezentacyjny charakter, przyciągają uwagę mijających obiekt kierowców, przełamując tym samym monotonię otoczenia. Dodatkowo, ze względu na lokalizację hali przemysłowej i biurowca bezpośrednio przy wjeździe do strefy, na jej granicy, elewacja ta staje się ścianą zewnętrzną całej strefy przemysłowej.