ANDRZEJ ZALEWSKI
Architekt – Prezes Zarządu
ADAM BUBAK
Architekt – Członek Zarządu

Pracownia APA Zalewski Architekci (wcześniej APA Zalewski Bubak) działa od 20lat. Ten czas to świadectwo naszych pełnych entuzjazmu zmagań, mających na celu dostarczenie naszym klientom najwyższej jakości architektury a nam satysfakcji z jej tworzenia. Z równym zaangażowaniem podejmujemy wyzwania projektowe o skrajnie różnej skali i funkcji, poszukując każdorazowo optymalnego estetycznie, inżyniersko, funkcjonalnie i ekonomicznie rozwiązania.

Największą satysfakcję sprawia nam udział w przeprowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego, od analizy chłonności działki oraz wykonalności inwestycji, poprzez koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy, prowadzenie procesu formalno-prawnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wnętrz, po nadzór autorski.

Zaufali nam

tel: +48 12 429 71 39
studio@apa.pl

30-252 Kraków
ul. Herzoga 5